Συγγραφή Επιχειρηματικών Πλάνων για Προγράμματα και Διαγωνισμούς

Συγγραφή Επιχειρηματικών Πλάνων για Προγράμματα και Διαγωνισμούς

Στην Touch συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις της περιόδου και τις αλλαγές στο οικονομικό γίγνεσθαι. Αναζητούμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη και εξέλιξη των πελατών μας, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις, αναλαμβάνοντας να συντάξουμε τόσο το επιχειρηματικό πλάνο όσο και το φάκελο για επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ, όπως επίσης και για Διαγωνισμούς.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε

  • Ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις (σσ. ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013)
  • Νέους επιχειρηματίες
  • Ανέργους
  • Πτυχιούχους

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ που τρέχουν αλλά και για να σας κάνουμε μια προσφορά.